DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Test 1

TP HCM

0

2

Hà Đăng Khoa

TP HCM

5

3

Nguyễn Tùng

TP HCM

2

4

Nguyễn Thành Nam

TP HCM

0

5

Test 2

TP HCM

0

6

Đào Vũ Đình Hoàng

TP HCM

3

7

Huỳnh Thái Sơn

TP HCM

10

8

Nguyễn Hữu Văn

TP HCM

3

9

Trần Văn Vương

TP HCM

3

10

Thái Hoàng

TP HCM

10

11

Ngô Viễn An

TP HCM

5

12

Đoàn Văn Toàn

TP HCM

5

13

Hoàng Thị Thu Hương

Đồng Nai

10

14

Hoàng Thái Hùng

TP HCM

10

15

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Khánh Hòa

4

16

Nguyễn Thị Vân

TP HCM

10

17

Trần Ngọc Dũng

TP HCM

9

18

Nguyễn Mạnh Cường

TP HCM

10

19

Thy Hoàng

TP HCM

1

20

Đặng Nguyễn Hải Duy

Long An

4

21

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

9

22

Tô Chí Hùng

TP HCM

10

23

Đặng Văn Tú

Hà Nội

10

24

Trung Tâm Văn Hóa - Điện Ảnh Tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa

10

25

Nguyễn Văn Phụng

TP HCM

10

26

Kiều Anh Dũng

TP HCM

10

27

Nguyễn Ngọc Hải

TP HCM

10

28

Hoàng Ngân Hạnh

TP HCM

10

29

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

10

30

Cao Hai Minh

TP HCM

6

31

Nguyễn Ngọc Ly

Hà Nội

0

32

Phạm Hiệp

TP HCM

10

33

Trần Duy Tình

Bình Dương

4

34

Võ Quốc Thanh

TP HCM

10

35

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

10

36

Nguyễn Văn Hợp

Đắk Lắk

10