DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Khâu Minh Trung

TP HCM

0

38

Huỳnh Phước Sang

TP HCM

0

39

Chí Hùng Hung

An Giang

10

40

Cao Ánh Tuyết

Bình Dương

2

41

Nguyen Hong Nga

TP HCM

10

42

Trần Thị Minh Hà ( Kim Chi )

TP HCM

5

43

Đoàn Thị Ngọc Huyền

TP HCM

10

44

Đỗ Ngọc Hà

Nam Định

0

45

Nguyễn Thị Hoàng Vân

TP HCM

7

46

Nguyễn Thị Hoàng Vân

TP HCM

10

47

Huỳnh Tấn Phúc

TP HCM

6

48

Nguyễn Ngọc Ga

Lâm Đồng

2

49

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

50

Trần Quỳ

Phú Yên

0

51

Trần Minh Trung

TP HCM

0

52

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

10

53

Nguyễn Viết Cường

Hà Nội

0

54

Trần Duy Quang

TP HCM

10

55

Phạm Vũ Thanh Bình

Khánh Hòa

1

56

Lê Việt Khánh

An Giang

10

57

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

58

Trương Hoài Vũ

TP HCM

1

59

Lê Chí Lộc

TP HCM

6

60

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

10

61

Nguyễn Quốc Dũng

TP HCM

10

62

Đoàn Vương Quốc

Quảng Ngãi

1

63

Hoàng Trọng Dũng

Khánh Hòa

0

64

Phạm Kháng Trường

TP HCM

10

65

Trần Ngọc Anh ( Py Trần )

Lâm Đồng

3

66

Nguyễn Thế Huy

TP HCM

10

67

Nguyễn Ngọc Nam

Hải Phòng

0

68

Võ Văn Hoàng

TP HCM

10

69

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

10

70

Võ Đình Đảm

TP HCM

10

71

Tống Trần Sơn

TP HCM

2

72

Nguyễn Viết Bình

TP HCM

10