DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Phạm Nhựt Thưởng

TP HCM

9

74

Trần Kế Oai

TP HCM

10

75

Nguyễn Trọng Hiếu

Bắc Ninh

0

76

Nguyễn Trần Đình Nguyên

Bình Thuận

1

77

Nguyễn Văn Sẳng

TP HCM

10

78

Thái Kim Tượng

TP HCM

10

79

Nguyễn Tấn Tuấn

TP HCM

10

80

Bùi Tấn Hiển

Bình Thuận

7

81

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

5

82

Trần Túy

Bình Thuận

3

83

Luong Nguyen Anh Trung

Quảng Ngãi

0

84

Lê Anh Tuấn

TP HCM

8

85

Hồ Văn Thái Hoàng

TP HCM

10

86

Lê Thành Duy

TP HCM

3

87

Lê Ngọc Huy

TP HCM

10

88

Nguyenphuoctoan

TP HCM

10

89

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

10

90

Trần Nguyệt Mai

TP HCM

10

91

Nguyễn Ngọc Mộng

TP HCM

10

92

Ngô Tiến Thịnh

TP HCM

10

93

Thi Tho Doan

TP HCM

10

94

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

10

95

Dzũng Nguyễn (Nguyễn Văn Dũng)

TP HCM

9

96

Hoàng Nhung

TP HCM

1

97

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

10

98

Nguyễn Trang Kim Cương

TP HCM

0

99

Trần Khánh Dư

TP HCM

6

100

Le Minh Tri

TP HCM

7

101

Thái Viết Hoàn

TP HCM

10

102

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP HCM

10

103

Dương Minh Phúc

TP HCM

5

104

Nguyễn Sinh Thành

TP HCM

10

105

Huỳnh Mỹ Thuận

TP HCM

10

106

Võ Hoàng Triều

TP HCM

9

107

Nguyễn Ái Việt

Đà Nẵng

0

108

Kha Thành Trí Đạt

TP HCM

6