DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Trần Anh Tuấn

TP HCM

10

110

Giang Sơn Đông

TP HCM

10

111

Nguyễn Đình Quang

TP HCM

10

112

Cong Le Duc

TP HCM

8

113

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

10

114

Nguyễn Tấn Đạt

TP HCM

10

115

Dinh Nguyen Da Thien

TP HCM

9

116

Trân Ngọc Tuấn

TP HCM

5

117

Trần Minh Hoàng

TP HCM

5

118

Tran Tuan

Tiền Giang

0

119

Nguyễn Thanh Tùng

TP HCM

4

120

Đặng Mi Rô

TP HCM

10

121

Ngọc Hoa

TP HCM

5

122

Đỗ Trọng Danh

TP HCM

10

123

Nguyễn Minh Tân

TP HCM

4

124

Huỳnh Thanh Liêm

Tây Ninh

4

125

Nguyễn Hoàng Phúc

TP HCM

10

126

Nguyễn Sinh Minh Trung

TP HCM

10

127

Phạm Ngọc Long Thiên

TP HCM

6

128

Huỳnh Phạm Anh Dũng

TP HCM

10

129

Phan Minh Huân

TP HCM

9

130

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

3

131

Đào Hữu Nghĩa

Sóc Trăng

10

132

Lê Hữu Dũng

TP HCM

2

133

Vũ Đức Lợi

TP HCM

10

134

Thạch Minh Lễ

TP HCM

7

135

Võ Văn Dầu

TP HCM

10

136

Nguyễn Trương

TP HCM

10

137

Duy Bằng ( Võ Văn Bằng)

Long An

4

138

Lê Hùng Khoa

TP HCM

10

139

Bùi Quang Vũ

TP HCM

10

140

Trang Nguyen

TP HCM

3

141

Nguyễn Đoàn Khoa Nguyên

TP HCM

10

142

Nguyễn Đông Khánh

TP HCM

6

143

Lê Thị Kim Liên

TP HCM

7

144

Nguyên Việt Cường

TP HCM

7